Share this content on Facebook!
02 Sep 2016


trần nhà thờ

Một loại rất phổ biến của trần gỗ là trần coffered - dầm gỗ trong một mô hình với tấm gỗ giữa chúng. Đó là một cái nhìn tốt, và các công trình lớn trong một trần nhà hình vòm hoặc trần nhà thờ.

Có lẽ bạn đã có một kết thúc bỏng ngô trên trần nhà phẳng, hoặc là trần thạch cao, và nó chỉ là không khá làm điều đó cho bạn. Tấm gỗ là một cách tốt để che đậy nó, tránh làm việc thêm loại bỏ nó trước khi đưa một kết thúc mới trên trần nhà của bạn.

Nếu phòng của bạn là hình chữ nhật, bạn có thể sử dụng bảng hạt hoặc tấm ván...